Περιγραφή:

Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου, Πρόβλεψης και Διόρθωσης Συνταγών.


Τεχνικές προδιαγραφές:

Το πρόγραμμα Color iMatch λειτουργεί σε περιβάλλον Windows 10. Είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη και περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες επιλογές μερικές από τις όποίες είναι:

 • Πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου απόχρωσης με υπολογισμό των dE, τριχρωματικών σταθερών (Χ,Υ,Ζ) και των μεγεθών (L* a* b*), (L,C,H), (x,y) σύμφωνα με διάφορες επιλεγόμενες εξισώσεις.
 • Πολλαπλές φωτεινές πηγές (D65, TL84, TL83, A, CWF, F11, F2, κ.α.)
 • Δείκτες Λευκότητας, Μεταμερισμού, Ισχύος, Fastness & Staining κα.
 • Απεικόνιση της απόχρωσης στην οθόνη συμβατή με ICC Profiling.
 • Προσομοίωση της υφής του υλικού μαζί με την απόχρωση στην οθόνη (μόνο στην Professional έκδοση).
 • Εύρεση συναφούς απόχρωσης ως προς το πρότυπο από το αρχείο.
 • Γραφικές απεικονίσεις ανακλάσεων.
 • Ταξινόμηση αποχρώσεων και παρτίδων σύμφωνα με το σύστημα 555.
 • Εισαγωγή και αποστολή δεδομένων μέσω αρχείων QTX, EXP, XML κα.
 • Σύνδεση φασματοφωτόμετρων των περισσοτέρων εταιριών.
 • Το πρόγραμμα είναι μεταφρασμένο στην Ελληνική Γλώσσα.
 • Εναλλαγή γλωσσών (Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά κα.)
 • Δυνατότητα αποστολής των δεδομένων των αποχρώσεων μέσω e-mail & fax σε απλή και σε e-Submit μορφή.
 • Δυνατότητα πρόβλεψης συνταγής πολλαπλών στόχων σε μία εργασία.
 • Λειτουργία του προγράμματος με τη μορφή εργασιών.
 • Προσαρμογή των εργασιών κατά τις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά και αποθήκευση αυτών των παραμέτρων.
 • Σύνδεση με μεγάλο αριθμό Dispensers.
 • Ενσωματωμένο το Munsell Color Library.
 • Διαβάθμιση δικαιωμάτων χρήσης του προγράμματος ανά χρήστη.
 • Προσαρμοζόμενες από τον χρήστη εξαγωγές αρχείων και παρουσιάσεων των δεδομένων.
 • Δυνατότητα Αναζήτησης & Διόρθωσης Συνταγής.
 • Δημιουργία κανόνων για την πρόβλεψη συνταγής ώστε να πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια με σκοπό τον αυτοματισμό της διαδικασίας.
 • Έτοιμο για NetProfiler.
 • Δυνατότητα χρήσης λειτουργίας Terminal Services (Optional).
 • Δικτυακή Βάση Δεδομένων.
 • Χειροκίνητο Ταίριασμα και Διόρθωση.
 • Στα Χρώματα, Πλαστικά και Καλλυντικά: Δυνατότητα πρόβλεψης συνταγής για οποιονδήποτε βαθμό αδιαφάνειας.
 • Πολλά μοντέλα Ταιριάσματος: Multi-Flux, Single & Double Constant.
 • Δυνατότητα ορισμού από τον Χρήστη των παραμέτρων και της βαρύτητας που θα έχουν αυτοί για την πρόβλεψη συνταγής (π.χ Spectral Deviation x 1.2, DEcmc x 0.9, Metamerism x 1.5).

 

Αρχεία Πληροφοριών

pdf iconColor iMatch