Περιγραφή:

Κάρτες Colorchecker για έλεγχο του χρώματος, στόχος για δημιουργία ICC Profile για ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, White και Grey Balance.

 

Τεχνικές προδιαγραφές:

Διαθέσιμοι τύποι καρτών:

  • Κάρτα Mini Grey Balance. Διαστάσεις: (10 x 18 cm)
  • Κάρτα White Balance. Διαστάσεις: (21.59 x 27.94 cm)
  • Κάρτα 3-Βημάτων (White-Gray-Black). Διαστάσεις: (21.59 x 27.94 cm)
  • Κάρτα 140 Χρωμάτων Digital ColorChecker SG. Κατάλληλη για χρήση με τα προγράμματα ProfileMaker5 και iMatch για την δημιουργία ICC profiles σε ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Κατάλληλη ως στόχος για υψηλής ποιότητας ICC profiles για scanners. Διαστάσεις: (21.59 x 27.94 cm).
  • Κάρτα 24 Χρωμάτων ColorChecker. Διαστάσεις: (21.59 x 27.94 cm)
  • Κάρτα ColorChecker Video. Διαστάσεις: (21.59 x 27.94 cm)
  • Κάρτα ColorChecker Passport Photo 2
  • Κάρτα ColorChecker Passport Video

 Αρχεία Πληροφοριών

pdf iconColorChecker Targets