Περιγραφή:

Κάρτες Colorchecker για έλεγχο του χρώματος, στόχος για δημιουργία ICC Profile για ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, White και Grey Balance.

 

Τεχνικές προδιαγραφές:

Διαθέσιμοι τύποι καρτών:

  • Κάρτα Mini Grey Balance. Διαστάσεις: (10 x 18 cm)
  • Κάρτα White Balance. Διαστάσεις: (21.59 x 27.94 cm)
  • Κάρτα 3-Βημάτων (White-Gray-Black). Διαστάσεις: (21.59 x 27.94 cm)
  • Κάρτα 140 Χρωμάτων Digital ColorChecker SG. Κατάλληλη για χρήση με τα προγράμματα Colorchecker Camera Calibration για την δημιουργία ICC profiles σε ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές , και i1Profiler - i1Studio για υψηλής ποιότητας ICC profiles για scanners. Διαστάσεις: (21.59 x 27.94 cm).
  • Κάρτα 24 Χρωμάτων ColorChecker. Διαστάσεις: (21.59 x 27.94 cm)
  • Κάρτα ColorChecker Video. Διαστάσεις: (21.59 x 27.94 cm)
  • Κάρτα ColorChecker Passport Photo 2
  • Κάρτα ColorChecker Passport Video

 Αρχεία Πληροφοριών

pdf iconColorChecker Targets