Περιγραφή:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ PDF ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Συμμόρφωση με PSO (Process Standard Offset) για τον έλεγχο και την προσαρμογή των δεδομένων εισαγωγής PDF.

 

Τεχνικές προδιαγραφές:

Το Alwan ColorHub® είναι μια μοναδική λύση που επιτρέπει τους συμβατικούς και ψηφιακούς τυπογράφους να ελέγχουν και να κανονικοποιούν την ποιότητα των αρχείων PDF που λαμβάνουν από τους πελάτες τους.
Το Alwan ColorHub® είναι η ιδανική προσθήκη στον ενσωματωμένο προέλεγχο και διαχείριση χρώματος των RIP.
Το Alwan ColorHub® προελέγχει την δομή και το περιεχόμενο του αρχείου PDF και εξασφαλίζει την προσαρμογή του στις απαιτήσεις του PSO (Process Standard Offset) και του GWG PDF/X.
Το Alwan ColorHub® προελέγχει τα χρώματα που περιέχονται στο αρχείο PDF και εξασφαλίζει τη συμμόρφωση του TAC (Total Area Coverage), του χρωματικού χώρου (Output Intent) και του διαχωρισμού των χρωμάτων (GCR) με το ISOcoated, GRACoL® ή οποιασδήποτε άλλη κατάστασης εκτύπωσης.
Το Alwan ColorHub® παρέχει αναφορές συμμόρφωσης με τα ISO 15930 (PDF/X) και ISO 12647 (Χρώμα) οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο ή να σταλούν στους πελάτες.

 • Το πρώτο αυτόματο σύστημα server, ελέγχου ποιότητας και εγγύησης για το prepress.
 • Όλα-σε-ένα Προέλεγχος, Τυποποίηση και Αναφορές για PDF και Χρώμα.
 • Εύκολη ενσωμάτωση, εύκολη εγκατάσταση, δεν επηρεάζει τις ροές, μεθόδους και πρακτικές εργασίας της παραγωγής.
 • Εγγυημένη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις πιστοποίησης του PSO (Process Standard Offset) για το prepress μετά από λίγες ημέρες λειτουργίας στη παραγωγή.
 • Περιέχει την κορυφαία τεχνολογία για PDF, Enfocus Pitstop® για τον προέλεγχο και τη συμμόρφωση PDF. Πλήρη συμβατότητα του PDF με πιθανή προώθηση του προς την αρχή ή προς το τέλος της ροής εργασίας, με τον προέλεγχο και την τυποποίηση του Pitstop.
 • Περιέχει την κορυφαία τεχνολογία για το Χρώμα, Alwan Dynamic DeviceLinks® για τον προέλεγχο και τη συμμόρφωση του διαχωρισμού των χρωμάτων. Πλήρη συμβατότητα της διαχείρισης χρώματος με πιθανή προώθηση του PDF προς την αρχή ή προς το τέλος της ροής εργασίας, με τον προέλεγχο, την τυποποίηση και την οικονομία μελανιών του Alwan CMYK Optimizer®.
 • Περιέχει την τελευταία έκδοση του βιομηχανικού πρότυπου για PDF, Adobe PDF library® για χωρίς προβλήματα επεξεργασία των PDF σε κάθε ροή εργασίας, πρόσφατου ή παλιού RIP και παραγωγής.
 • Περιέχει την κορυφαία τεχνολογία αυτοματισμού Enfocus FullSwitch για εισαγωγή και εξαγωγή των αρχείων PDF στις ροές εργασίας της παραγωγής.
 • Επιλύει ή προειδοποιεί για κάθε πιθανό πρόβλημα σχετικά με την μορφοποίηση του αρχείου, το χρώμα και τις διαφάνειες, πριν το PDF μπει μέσα στη ροή εργασίας της παραγωγής.
 • Παράγει πιστοποιημένα PDF που είναι σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές της ομάδας εργασίας Ghent PDF.
 • Παρέχει αναφορές επιτυχημένου ή με λάθη προελέγχου, όπως επίσης και αναφορές συμμόρφωσης PDF για όλα τα PDF στη παραγωγή.

Αρχεία Πληροφοριών

pdf iconAlwan ColorHub