Περιγραφή:

Αυτόματο σύστημα μέτρησης χρωματικών χαρτών - Συνδυάζεται με τα φασματοφωτόμετρα i1Pro2 και i1Pro

 

Τεχνικές προδιαγραφές:

  • Ταχύτητα μέτρησης μεγαλύτερη από 400 color patches / λεπτό1

1 Απαιτείται έκδοση i1Pro2 ή i1Pro RevB ή ανώτερη.
Για i1Pro RevA η ταχύτητα είναι περίπου 300 color patches / λεπτό

Σημαντική Σημείωση:
Δυνατότητα αναβάθμισης όλων των iO Table πρώτης γενιάς με αλλαγή της βάσης στήριξης του i1Pro στην νέα που υποστηρίζει τα i1Pro2 και i1Pro.
Δεν υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης σε i1iO 3rdGen!
Αρχεία Πληροφοριών

pdf iconi1PRO2-i1PRO Comparison

pdf iconi1Pro Family