Περιγραφή:

Σύστημα φασματοφωτομετρίας για τα Σημεία Πώλησης

 

Τεχνικές προδιαγραφές:

Φορητό φασματοφωτόμετρο Xrite i1Pro2

 • Μέτρηση: ολογραφικό πλέγμα διάθλασης με ανιχνευτή διοδικής διάταξης
 • Γεωμετρία μέτρησης: 45°/0° με οπτικό δακτύλιο.
 • Περιοχή μήκους κύματος 380 - 730 nm σε διαστήματα 10 nm.
 • Μέτρηση ανάκλασης, ακτινοβολίας.
 • Πηγή φωτός: Λάμπα αλογόνου - φωτισμός Α και UV Led
 • Διάφραγμα κυκλικό διαμέτρου 4.5 mm
 • Τυπική Επαναληπτικότητα <=0.1 DE94* (D50, 2°)
 • Συμφωνία μεταξύ οργάνων Avg. 0.4 DE94* (D50, 2°)
 • Τροφοδοσία μέσω USB bus
 • Σύνδεση Η/Υ μέσω USB θύρας

Πρόγραμμα Xrite iShare για τα Σημεία Πώλησης

 • Μέτρηση χρώματος πελάτη
 • Αυτόματη εύρεση συναφούς κωδικού από βεντάλια.
 • Έλεγχος dE (διαφοράς χρώματος) μεταξύ δείγματος πελάτη και κωδικού βεντάλιας σύμφωνα με την εξίσωση CIELab σε φωτισμό D50/2o.
 • Προτάσεις χρωμάτων με διάφορους τρόπους και προσεγγίσεις.
 • Απεικόνιση στην οθόνη των αποχρώσεων σε διαφορετικούς φωτισμούς (Φώς ημέρας, εμπορικού φωτισμού, λάμπας πυρακτώσεως κα.).
 • Αποθήκευση χρωματικών επιλογών και δειγμάτων του πελάτη σε αρχείο.
 • Εξαγωγή χρωματικών επιλογών, δειγμάτων του πελάτη ή ολόκληρων βενταλιών σε Photoshop, Illustrator/InDesign, Excel και σε μορφή RGB – CMYK – Lab.
 • Δυνατότητα Monitor Calibration για τη σωστή απεικόνιση των χρωμάτων στην οθόνη.
 • Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο σε διάφορες γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Γαλλικά)
 • Μπορούν να προστεθούν τα logo της εταιρίας στις μάσκες του προγράμματος.

 

Αρχεία Πληροφοριών

pdf iconi1Pro2 - iShare