Περιγραφή:

Κάρτες δοκιμών για Εκτυπώσεις Φλεξογραφίας, Βαθυτυπίας και Offset και την βιομηχανία των Χρωμάτων.

 

Τεχνικές προδιαγραφές:

Κάρτες δοκιμών όλων των μεγεθών και προδιαγραφών για την βιομηχανία των Εκτυπώσεων και των Χρωμάτων.

Αρχεία Πληροφοριών

pdf iconLeneta Catalog No6