Περιγραφή:

Oδηγός ταυτοποίησης των χρωμάτων του χώματος.

 

Τεχνικές προδιαγραφές:

Συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθοι χρωματικοί χάρτες:

 • Munsell 10R Soil Chart
 • Munsell 10YR Soil Chart
 • Munsell 2.5Y Soil Chart
 • Munsell 2.5YR Soil Chart
 • Munsell 5Y Soil Chart
 • Munsell 5YR Soil Chart
 • Munsell 7.5YR Soil
 • 10Y - 5GY Colors - Olive greens Soil Chart
 • Gley 1 & 2 (2 - Separate Charts) Soil Charts
 • Munsell 5R Individual Soil Chart
 • Munsell 7.5R Individual Soil Chart
 • "New" White Page, 7.5R, 10YR, & 2.5Y