Περιγραφή:

Εργαστηριακό βαφικό μηχάνημα - Infrared


Τεχνικές προδιαγραφές:

 • Μονό μπάνιο βαφής
 • Controller προγραμματισμού

RO200 Controller

 • Σύστημα ελέγχου που επιτρέπει την δημιουργία ολοκληρωμένων προγραμμάτων βαφής ή προγράμματα που αποτελούν τμήματα της βαφής (π.χ. προεπεξεργασία, βαφή, μετεπεξεργασία, προσθήκες χημικών).
 • Θέρμανση με στοιχεία Infra Red
 • Ψύξη με αέρα.
 • Ρυθμιζόμενη ταχύτητα και αντίστροφη περιστροφή
 • Δέχεται σωλήνα βαφής 8 λίτρων (8000ml) – Βαφή έως 750γρ ύφασμα ή νήμα

 
Διαθέσιμα set σωλήνων βαφής:

Pyrotec3 Dyetubes

 • Τύπος A   24 x 100 ml (συμπεριλαμβάνεται ο σωλήνας βαφής με τον αισθητήρα θερμοκρασίας και το καλώδιο σύνδεσης).
 • Τύπος A   16 x 100 ml (συμπεριλαμβάνεται ο σωλήνας βαφής με τον αισθητήρα θερμοκρασίας και το καλώδιο σύνδεσης).
 • Τύπος A1 16 x 180 ml (συμπεριλαμβάνεται ο σωλήνας βαφής με τον αισθητήρα θερμοκρασίας και το καλώδιο σύνδεσης).
 • Τύπος B   16 x 275 ml (συμπεριλαμβάνεται ο σωλήνας βαφής με τον αισθητήρα θερμοκρασίας και το καλώδιο σύνδεσης).
 • Τύπος B1   8 x 400 ml (συμπεριλαμβάνεται ο σωλήνας βαφής με τον αισθητήρα θερμοκρασίας και το καλώδιο σύνδεσης).
 • Τύπος B2   8 x 650 ml (συμπεριλαμβάνεται ο σωλήνας βαφής με τον αισθητήρα θερμοκρασίας και το καλώδιο σύνδεσης).
 • Τύπος C     8 x 1000 ml (συμπεριλαμβάνεται ο σωλήνας βαφής με τον αισθητήρα θερμοκρασίας και το καλώδιο σύνδεσης).
 • Τύπος 2L   4 x 2000 ml (συμπεριλαμβάνεται ο σωλήνας βαφής με τον αισθητήρα θερμοκρασίας, το καλώδιο σύνδεσης και η βάση για την τοποθέτηση των σωλήνων στο μπάνιο βαφής).
 • Τύπος 4L   2 x 4000 ml (συμπεριλαμβάνεται ο σωλήνας βαφής με τον αισθητήρα θερμοκρασίας, το καλώδιο σύνδεσης και η βάση για την τοποθέτηση των σωλήνων στο μπάνιο βαφής).
 • Τύπος 8L   1 x 8000 ml (συμπεριλαμβάνεται ο αισθητήρας θερμοκρασίας, το καλώδιο σύνδεσης και η βάση για την τοποθέτησή του σωλήνα στο μπάνιο βαφής).

 

Αρχεία Πληροφοριών

pdf iconPyrotec 4