Περιγραφή:

Φορητό Φασματοφωτόμετρο


Τεχνικές προδιαγραφές:

 • Μέτρηση με φωτεινή πηγή Tungsten και μόνο στο Ci64UV: UV LEDs για βαθμονόμηση του UV.
 • Μέτρηση: Aνάκλασης, DRS Spectral engine.
 • Διάρκεια μέτρησης περίπου 2 sec.
 • Περιοχή μήκους κύματος 400 - 700 nm σε διαστήματα 10 nm.
 • Μέτρηση ανάκλασης με σύστημα σφαίρας και γεωμετρία d/8°.
 • Μέτρηση, ταυτόχρονα, με, χωρίς και ταυτόχρονα, με συνιστώσα κατοπτρικής ανάκλασης (Specular component).
 • Μέτρηση Correlated Gloss.
 • Photometric Range: 0% - 200%. (Reflectance).
 • Έγχρωμη LCD Οθόνη για ανάγνωση των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων.
 • Διάρκεια ζωής της λάμπας: περίπου 500.000 μετρήσεις.
 • Τροφοδοσία με εσωτερική μπαταρία επαναφορτιζόμενη.
 • Φόρτιση μπαταρίας: περίπου 4ώρες με το όργανο εκτός λειτουργίας.
 • Δυνατότητα εναλλαγής (Ci64) ή επιλογής (Ci62) μεταξύ των ακολούθων διαφραγμάτων μέτρησης:

   Διάφραγμα κυκλικό διαμέτρου 6.5 mm με περιοχή μέτρησης 4 mm.
   Διάφραγμα κυκλικό διαμέτρου 14 mm με περιοχή μέτρησης 8 mm.

 • Δυνατότητα επιλογής μόνο στο Ci64 του ακολούθου διαφράγματος μέτρησης:

   Διάφραγμα κυκλικό διαμέτρου 20 mm με περιοχή μέτρησης 14 mm.

 • Τυπική Επαναληπτικότητα: 0.04 dE*ab. για το Ci64 και 0.05 dE*ab. για το Ci62
 • Αποθήκευση 1000 πρότυπων και 4000 δειγμάτων/παρτίδων.
 • Επιλογές ενεργοποιημένες στο μενού:

   Quality Analysis
   Compare
   Opacity
   Strength
   Whiteness Indices
   Projects
   Jobs (Μόνο στο Ci64)

 • Σύνδεση με Η/Υ μέσω USB ή Bluetooth.

 

Αρχεία Πληροφοριών

pdf iconCi6x