Περιγραφή:

Εργαστηριακό φασματοφωτόμετρο Xrite Ci7600/Ci7630

 

Τεχνικές προδιαγραφές:

 • Μέτρηση Τριπλής δέσμης με 2 διαστάσεων CCD και φωτεινή πηγή ξένου.
 • Μέτρηση διάρκειας ≈2.5 sec
 • Περιοχή μήκους κύματος 360 - 750 nm σε διαστήματα 10 nm ή 20nm.
 • Μέτρηση ανάκλασης με σύστημα σφαίρας διαμέτρου 152 mm και γεωμετρία d/8°
 • Μέτρηση, ταυτόχρονα, με και χωρίς συνιστώσα κατοπτρικής ανάκλασης (Specular component) - Simultaneous SCI/SCE.
 • Πίνακας ελέγχου για έλεγχο του specular port, του φίλτρου UV, πλήκτρα για ενεργοποίηση προεπισκόπησης, μέτρησης πρότυπου και παρτίδας απευθείας από το όργανο.
 • Δυνατότητα ποσοτικής ρύθμισης ή και αποκοπής της υπεριώδους συνιστώσας (UV) της φωτεινής πηγής, με αυτόματη ηλεκτρονική ρύθμιση μέσω software.
 • Τρία UV φίλτρα:

- 400nm (Standard)
- 420nm (Optional)
- 460nm (Optional)

 • Αυτόματη ρύθμιση θέσης του Φακού μέτρησης σε σχέση με το παράθυρο μέτρησης.
 • Ειδικός αποσβεστήρας κίνησης του βραχίονα συγκράτησης του δείγματος για να μην χτυπά με δύναμη, λόγω του ελατηρίου του, στο παράθυρο μέτρησης.
 • Επαναληπτικότητα ≤ 0.03 RMS, dE CIELAB.
 • Συμφωνία μετρήσεων (LAV) μεταξύ οργάνων (ΙΙΑ) 0.15 avg ΔΕ CIELAB
 • Πέντε διαφράγματα για μέτρηση ανάκλασης:Ci7600 accesories

- Μεγάλο κυκλικό διαμέτρου 25 mm (LAV)
- Μεσαίο κυκλικό διαμέτρου 17 mm (MAV) (Optional)
- Μικρό κυκλικό διαμέτρου 10 mm (SAV)
- Μικρό κυκλικό διαμέτρου 6 mm (VSAV)
- Πολύ μικρό κυκλικό διαμέτρου 3.5 mm (USAV) (Optional)

 • Μέτρηση transmittance (μετάδοσης) – (Optional kit). Μόνο στο Ci7600
 • Τρία διαφράγματα για μέτρηση Μετάδοσης – (Optional kit): Μόνο στο Ci7600Ci7600 Ci7800 Transmission Kit

- Μεγάλο κυκλικό διαμέτρου 22 mm (LAV)
- Μικρό κυκλικό διαμέτρου 10 mm (SAV)
- Μικρό κυκλικό διαμέτρου 6 mm (VSAV)

 • Στόχευση με laser του σημείου μέτρησης κατά τη μέτρηση μετάδοσης. Μόνο στο Ci7600
 • Εξαιρετική συμφωνία μετρήσεων μεταξύ των διαφραγμάτων μέτρησης (ΙΑΑ).
 • Photometric Range 0% - 200%.
 • Photometric Resolution 0.01% reflectance
 • Ενσωματωμένοι αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας.
 • Video Preview του δείγματος στο παράθυρο μέτρησης με ψηφιακή ενσωματωμένη κάμερα, με δυνατότητα σύλληψης της εικόνας της υφής και αποθήκευσή της μαζί με τη μέτρηση.
 • Σύνδεση USB με Η/Υ.
 • Έτοιμο για NetProfiler με ενσωμάτωση στο hardware και real-time clock.
 • Δυνατότητα κάθετης τοποθέτησης (Optional kit)
 • Τροφοδοσία με ρεύμα 100-220 Volt AC / 50-60 HZ.

 

Αρχεία Πληροφοριών

pdf iconCi7000 Series