Περιγραφή:

Test charts for Flexo, Gravure, Offset and Coatings.

 

Τεχνικές προδιαγραφές:

Test charts of all sizes and specifications for the printing and coating industry.

Info Files

pdf iconLeneta Catalog No6